Bedrijvige vrouw
Naam

Mayke Kromhout

Email adres

mayke@onderzoekaanzet.nl

Bedrijf 1

Onderzoeksbureau Onderzoek Aan Zet

Tagline/slogan

Onderzoek Aan Zet: Quality in research

Categorie/werkgebied

Marketing & Onderzoek

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden van Onderzoek Aan Zet hebben betrekking op het verrichten van praktijkgericht sociaal onderzoek. Deze kunnen betrekking hebben het gehele traject dus van idee tot en met rapport. Ik ben ook beschikbaar voor het brainstormen over de aanpak van het onderzoek alleen of het uitvoeren van delen van het onderzoek.
Wilt u graag een onderzoek, maar u weet de exacte onderzoeksvraag nog niet? In een brainstormsessie met u (3 uur) kan ik uw vraag verhelderen.
 

Stadsdeel

Centrum

Website 1

http://www.onderzoekaanzet.nl

Wat is je drijfveer?

De missie en kwaliteit van Onderzoek Aan Zet is het versterken van de eigen kracht van mensen en hun organisaties. Dit doen we door het verzamelen en bespreekbaar maken van verhalen, van narratives en die als input te gebruiken voor beleid. Tijdens dit traject proberen we mensen in verbinding te brengen met hun eigen kracht, een power motief dat belangrijk is voor het zelfbeeld en de zin van het bestaan. Ik ben maatschappelijk betrokken. Vanuit die rol werk ik zowel pragmatisch als resultaatgericht.

Dromen of ambities

Mijn droom is een samenleving waarin burgers en overheid elkaar steeds meer weten te vinden en dat geldt¬†zeker voor cruciale thema’s als armoedebestrijding

Motto

Geen beleid zonder onderzoek