Bedrijvige vrouw
Naam

Madeleine de Boer

Email adres

info@bijleswest.nl

Bedrijf 1

Bijles West

Tagline/slogan

Kwaliteit maakt het verschil.

Categorie/werkgebied

Training & Coaching

Omschrijving werkzaamheden

BIJLES/TAALLES PRIVÉ in Amsterdam Nieuw-West
http://www.bijleswest.nl – tel. 06-29145228
Kwaliteit maakt het verschil.

Heeft je kind moeite op school?

Heb je zelf moeite met taal?

Individuele lessen voor leerlingen van groep 2 t/m 8 van de basisschool.
Taal, rekenen, studievaardigheden, Engels, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis.

Individuele lessen voor leerlingen van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Nederlands, Engels, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, mens & maatschappij.

Je kind vergroot zo zijn kansen voor Cito-toetsen, overgang, schoolonderzoeken en examens.

Individuele taalles Nederlands/Duits voor volwassenen.
De taalles is gericht op studie, beroep of examens.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
je doet kennis op over het land.

Voorbereiding op het inburgerinsexamen.

Voorbereiding op het staatsexamen Nederlands als tweede taal I & II (NT2).

Voorbereiding op het examen Duits A1, A2, B1 en B2.

Ik ben bevoegd en ervaren.
We stellen samen het programma vast.
Gratis intake.
Tarieven vanaf 33 euro per uur.

Voor meer informatie kijk op http://www.bijleswest.nl en bel 06-29145228.

Stadsdeel

Nieuw-West

Website 1

http://www.bijleswest.nl