Missie

Bedrijvige Vrouwen is opgericht om vrouwelijke ondernemers in Amsterdam  zichtbaar te maken voor opdrachtgevers en voor elkaar. Met dit netwerk willen we de (economische) positie van ondernemende vrouwen in Amsterdam versterken. Door vrouwelijke ondernemers te verbinden, hun bedrijven, diensten en producten op lokaal niveau zichtbaar te maken, vormen we een laagdrempelig en krachtig vrouwenondernemersnetwerk. Bedrijvige Vrouwen is toegankelijk voor alle vrouwelijke ondernemers die wonen en/of werken in Amsterdam.

Bedrijvige Vrouwen wil startende en potentiële vrouwelijke ondernemers ondersteunen door rolmodellen/ coaches/mentoren aan te dragen, die een voorbeeld-  en klankbordfunctie kunnen vervullen voor deze startende en potentiële ondernemers.

Met haar lokale karakter draagt Bedrijvige Vrouwen bij aan het netwerk van ondernemende bewoners in Amsterdam. Vrouwelijke ondernemers die elkaar kennen en samenwerken in een buurt, in de stad, versterken de lokale economie en dragen bij aan de sociale cohesie van wijk of buurt.

Bedrijvige vrouwen is een initiatief van SumPro

Neem contact met ons op

We zullen je e-mail z.s.m. beantwoorden.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?